Архитект, доброволец във фондация "Заедност Сега"

  • обл. София - град, общ. София , гр. София
Александър Асенов е архитект по професия и е насочен към проектиране с естествени материали и свещена геометрия. Основател е и на DA architects - DAarchitects.eu.
Също така е и доброволец и съосновател е и във фондация "Заедност СЕГА", а освен това е пианист и композитор.

Мисията на Фондация "Заедност СЕГА" е да улавяме настоящия импулс, да подпомагаме проявлението на висшата същност на човешкото същество.

Фондацията създава и участва в проекти, които от една страна спомагат процеса по личностно развитие и разгръщане на личната ни сила, а от друга изграждат ресурсна структура, която да позволи реализирането на най-голямата практическа цел на фондацията –> създаване на мрежа от селища, базирани на основните човешки, природни и космически принципи, където да се реализират и развиват нови подходи по отношение на:
• Образование;
• Здраве;
• Архитектура;
• Производство и разпределение на ресурси и блага;
• Естествени отношения, базирани на същността и нуждите на всеки.