Жива био храна от ферма Версол

  • обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра
Мирослав Пешовски - производител на жива био храна - плодове и зеленчуци отгледани с биодинамични практики.

Био ферма „Версол” отглежда целогодишно богат асортимент био плодове и зеленчуци. Нашата цел е да изградим автономно биодинамично стопанство, минимално зависимо от външни фактори. Сами произвеждаме голяма част от препaратите, с които лекуваме растенията и сами произвеждаме енергията, необходима за съществуването на фермата. Отпадните продукти от фермата се компостират или с тях се хранят животните. Използваме ефективно наличните природни ресурси, като събираме и използваме дъждовна вода за поливни нужди, използваме слънчевата енергия за производство на електрическа и топлинна енергия. 

Автономната биодинамична ферма е един добър пример за Синя икономика.

"Нека храната бъде твое лекарство и лекарството твоя храна". (Хипократ) 
  • Отглеждане на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци посредством биодинамични практики, с премиум качество, с невероятен вкус и хранителни качества, които наричаме "Жива храна". 
  • Прилагане на холистично и устойчиво земеделие - пестене на природни ресурси чрез събиране и оползотворяване на дъждовна вода, внедряване на възобновяеми енергийни източници и дигитализация в земеделието. 
  • Обучения и практики по биологично и биодинамично земеделие с практична и теоретична част. 
  • Практикуване на социално предприемачество. 
  • Допълнителна квалификация - 13 години опит в областта на соларни термични и фотоволтаични инсталации!

Жива храна – структурирана и енергийно балансирана, отгледана с грижа, в хармония с космическата и нашата енергия, тя задоволява физиологичните ни нужди, но е и духовен мост към същността ни. Живата храна е енергийно – информационна субстанция.

Днес достъпът до жива храна е вече жизнеопределящ фактор и тази му роля ще бъде все по-осезаема в близките години. Затова е важно тази храна да стане всеобщо достъпна. Това е нашата мисия и вярваме, че ще се превърне в сбъдната мечта.

ферма Версол