Детски възпитател и художник-илюстратор

Цвета Недева в художник-илюстратор с техника на ръчно рисуване. Има също така богат опит в провеждането на инициативи в сферата на алтернативното образование и възпитание на деца.

С мъжа ми работим от няколко години с деца. Изградихме лятна занималня сред природата за градските деца в Пловдив. Аз съм учила в художествена академия, а мъжът ми е треньор по волейбол. Изградихме програма, в която децата активно да се движат, да творят и да се учат от заобикалящата ги природа. Междувременно преминахме няколко курса и сме много вдъхновени да се развиваме в тази посока - съзнателна работа с деца, с холистични методи, подкрепящи личността по пътя на развитието й. 

Сега съм в курса на Любов Миронова за обучение в Озарени Добродетели. Курсът е много вдъхновяващ и вече упражнихме един от уроците в читалището на селцето, в което живеем. Тук в Пловдив е честа практика децата в начален етап (1-4 клас) да посещават летни занимални. Много от тези занимални са в офис, децата са обездвижени и учат все едно са на училище. А децата имат огромна потребност да се движат, да творят, да общуват и да се учат на неща, които не са застъпени в темите на учебните програми. Това ни вдъхнови да създадем среда за тази цел. 

Миналото лято преминах и обучение, организирано от НЧ "Бъдеще сега" в с. Гудевица за Учене чрез преживяване и игра. Искаме да се задълбочим и в тази сфера и сега създаваме Образователен център Зора в Пловдив. Така освен летните занимания от тази есен ще организираме и учебна занималня, в която искаме да прилагаме и развиваме методите научени в курса "Играя и работя с деца". Във времето искаме да изградим и база сред природата, специално създадена за деца, търсим и се молим за съмишленици в тези начинания.