Проект "Вегетариум" - преживявания сред природата

 • обл. София - област, общ. Своге, с. Желен
Проект „Вегетариум“ представлява подкрепяща среда за пълно осъществяване на заложбите чрез положително развитие в трите измерения на Интегралния подход:

• УРАВНОВЕСЯВАНЕ на характера;
• ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ на основните компетенции;
• ИЗДИГАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ на съзнанието.

Интереси и развитие в:
 • Престой в природата, Паневритмия, недогматична духовност - от 1992 г.; 
 • Живот в природата, в еко-общност, основно занимание: оздравително земеделие (regenerative agriculture) - от 2003 г.; 
 • Пермукултурен дизайнер - от 2014 г.; 
 • Преподавател към Еразъм и Европейски Корпус за Солидарност - от 2015 г.; Интегрален консултант - от 2016 г.; 
 • Пермакултурен преподавател - от 2021 г.; 
 • Предлага: Престой в еко-общност в природата, интегрална наука и практика; 
Обучения и консултации в: 
 • Балансиран режим и всекидневие; 
 • Личностно развитие, индивидуална практика; 
 • Здравословно хранене и готварство; 
 • Живот в семейство и общност; 
 • Интегрална наука и практика по Кен Уилбър и други специалисти;
 • Оздравително земеделие (regenerative agriculture); 
 • Пермакултурен дизайн на дом, стопанство, общност; 
 • Ландшафтна, земеделска и стопанска реализация на обекти; 
 • Партньорство и сътрудничество в дизайн и реализация на социални проекти и зелени политики.
Принос в организации: 
 • Сдружение Тринога - http://vegetarium.info/; 
 • Фондация Интегра България - https://integra.foundation/; 
 • Пермакултурна Асоциация на България - https://pab.greenschoolvillage.org/bg/;