Ръчно изтъкани черги

  • обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Тъкачеството в моя живот дойде неочаквано, като обич от първия миг. Срещнах и моя учител Валери Йотов и започна пътят ми в тъкачеството. По образование съм детски учител и инженер. Пулсът на призванието ме приюти във Велико Търново и започнахме творението на чергите.

Във всяка една черга се влага обич, наричане и идеен проект. Така, потапяйки се в този древен занаят, научих повече за моите корени и разбрах, че две от прабабите ми са били тъкачки. За мен работата е призвание и вдъхновение!

Друга дейност, която изучавам, е Астрология от 2017 година при моят учител Галя Бурмова. С нея започнах да изучавам астрология от самото начало на създаване на хороскопа, от неговите ръчни изчисления с използването на ефемериди и построяването му върху лист хартия. Така стигнахме до прогностична астрология.

През свободното си време изготвям хороскопи и продължавам да изучавам науката Астрология. Сега споделям и своите знания с група събратя и сестри във Велико Търново.

В тъкачеството намирам приложението и на Астрологията, когато виждайки кои стихии повече влияят на човек, те могат да бъдат уравновесени с цветове, които отговарят на определена стихия или планета.