Учител по слънчева педагогика

  • обл. София - град, общ. София , гр. София
Александър Стойчев практикува Слънчево възпитание, изградено според методите на Учителя Петър Дънов за работа с деца. Основател е на Детски център за слънчево възпитание и слънчева педагогика - "Сладко-медено".

Това, което аз и ние правим е да развиваме слънчевите идеи за образование и възпитание. Имаме детски център в София, който се казва Сладко медено. Работим с деца от 3 до 6 г. възраст.

Цялостната дейност на Детски център „Сладко медено“ е подчинена на създаването на условия, в които да се прояви най-красивото, най-доброто, най-разумното, заложено в душата на всяко дете. Това е слънчевото естество на човека. Всички методи и упражнения, както и комуникацията, взаимоотношенията, примерът, ценностите, средата и организацията, са съобразени с тази задача. В основата на разбирането ни стоят методите и правилата, които Учителя Петър Дънов дава за възпитание и обучение.

Освен това правя обучения по слънчева педагогика и слънчево възпитание. Издали сме няколко диска с детски песни, книжка с песни, приказки, и 2 книги за нашите възгледи за прилагане на идеите на Учителя.