Преподавател по йога и Паневритмия

  • Занимания с деца, бременни, възрастни и хора с ограничена подвижност и специфични потребности. 
  • Прилагам идеите и методите на Учителя и лечебната педагогика на Щайнер за подобряване на физическото, психическо и емоционално състояние на човека. 
  • Работа с цветните есенции на д-р Бах. 
  • Организатор на събития, връзки с обществеността, разпространение; изготвяне на рекламни материали 
  • Фотография, създаване на клипове и видеа 
  • Екскурзовод: в момента работя в хижа Мусала.